Giải câu 3 trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:

Giải câu 3 trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

a) 1

b) – 3

c) 0

d) – 8

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021