Giải câu 3 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không.

Giải câu 3 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bài làm:

Sau khi dùng thước êke kiểm tra thì là thấy các cạnh và các góc của hình MNPQ bằng nhau. Nên hình MNPQ là hình vuông.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021