[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

  • 3 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn trang 87 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Nhắc lại về chu vi và diện tích của một số hình đã học

2. Tính chu vi và diện tích hình bình hành, hình thoi

Hoạt động 1: Trang 88 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Chu vi hình bình hành ABCD: P = 2(a + b).

- Diện tích tam giác AMD bằng diện tích tam giác BNC.

- Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABNM.

Hoạt động 2: Trang 88 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- PABCD = 4a

- SABCD = SAMNC

- SAMNC = . m

3. Tính chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn

Thực hành 1: Trang 89 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Diện tích hình mũi tên bằng tổng diện tích của hình chữ nhật và hình tam giác:

- Shcn = 1 . 1,8 = 1,8 m

- Stam giác = = 0,6 m$^{2}$

=> Smũi tên = Shcn + Stam giác = 1,8 + 0,6 = 2,4 m.

Vận dụng 1: Trang 90 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Diện tích lối đi được lát sỏi:

20 . 2 = 40 m

Số tiền để làm lối đi:

40 . 120 = 4 800 (nghìn đồng)

* Kết luận: Chi phí để làm lối đi là 4 800 nghìn đồng (4 800 000 đồng).

Thực hành 2: Trang 90 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Diện tích khu vườn bằng tổng diện tích mảnh vườn hình chữ nhật lớn và mảnh vườn vuông nhỏ.

- Shcn = 10 . 9 = 90 m

- Svuông = 3 . 3 = 9 m

=> Skhu vườn = Shcn + Svuông = 90 + 9 = 99 m.

- Số tiền để xây tường rào cho khu vườn:

99 . 150 = 14 850 (nghìn đồng)

* Kết luận: Cần 14 850 nghìn đồng (14 850 000 đồng) để xây tường rào.

Vận dụng 2: Trang 90 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- An sai: không đổi đơn vị đồng nhất.

=> Ta có thể đổi sang dm hoặc cm để tính toán.

* Sửa: đổi đơn vị đồng nhất thành cm.

Ta có: 300 dm = 30 cm

(25 + 30) . 2 = 110

=> Chu vi khu vườn là: 110 cm

25 . 30 = 750

=> Diện tích khu vườn là: 750 cm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 90 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính diện tích các hình sau:

a) Hình bình hành có chiều dài một cạnh 20 cm và chiều cao tương ứng 5 cm.

b) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 5 m và 20 dm.

c) Hình thang cân có độ dài hai cạnh đái là 5 m và 3,2 m; chiều cao là 4 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tình diện tích và chu vi các hình được tô màu sau:

Giải câu 2 trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Một mảnh vườn có hình dạng nhưr hình vẽ bên. Để tính diện tích mảnh vườn, người ta chia nó thành hình thang cân ABCD và hình binh hành ADEF có kích thước như sau: BC = 30 m; AD = 42 m, BM = 22 m, EN = 28 m. Hãy tính diện tích mảnh vườn này.

Giải câu 3 trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15 m. Ở giữa khu vườn người ta xây một bồn hoa hình thoi có độ dài hai đường chéo là 5 m và 3 m. Tính diện tích phần còn lại của khu vườn.

Giải câu 4 trang 91 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải


  • 349 lượt xem