[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Tập hợp các số nguyên trang 64 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

I. Tập hợp các số nguyên

Hoạt động 1 (Trang 64 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ:

A = {OC, 2C, - 2C, - 5C, 1C, 11C, 6C}

b) Tập hợp các chỉ số nhiệt độ gồm: , số 0

Câu 1 (Trang 64 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) - 6 $\mathbb{Z}$

b) - 10 $\mathbb{N}$

II. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Hoạt động 2 (Trang 65 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Điểm - 5 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 khoảng

Điểm - 4 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 4 khoảng

Điểm - 2 nằm bên trái điểm gốc 0, cách điểm gốc 2 khoảng

Điểm 3 nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 3 khoảng

Điểm 5 nằm bên phải điểm gốc 0, cách điểm gốc 5 khoảng

b) Số đo nhiệt kế chỉ ở ba hình lần lượt như sau: - 1C, - 2C, 3C.

Câu 2 (Trang 66 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

Câu 3 (Trang 67 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Ví dụ:

  • Số đối của - 7 là 7.
  • Số 14 không phải là số đối của 4.

III. Số đối của một số nguyên

Hoạt động 3 (Trang 66 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0: 4 đơn vị.

b) Điểm biểu diễn số - 4 cách điểm gốc 0: 4 đơn vị

c) Khoảng cách từ điểm biểu diễn số 4 và - 4 đến điểm gốc 0 bằng nhau.

IV. So sánh các số nguyên

Hoạt động 4 (Trang 67 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Điểm - 3 nằm bên trái điểm 2.

b) Điểm - 2 nằm phía dưới điểm 1.

Câu 4 (Trang 68 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Thứ tự tăng dần: - 18 < - 12 < - 6 < 0 < 40

Hoạt động 5 (Trang 68 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) [Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

b) Để so sánh hai số nguyên âm:

  • Bước 1: Bỏ dấu “-“ trước cả hai số âm
  • Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhân được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

Câu 5 (Trang 69 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Thứ tự giảm dần: 58 > - 154 > - 218 > - 618

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau:

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m;

b) Mực nước biển;

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Chọn kí hiệu “”; “$\notin $” thích hợp cho ?

a) -3 ?

b) 0 ?

c) 4 ?

d) -2 ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau:

Giải câu 3 trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Quan sát trục số:

Giải câu 4 trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm -3 một khoảng là 2 đơn vị. Sau đó tìm số đối của hai số nguyên đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

So sánh các cặp số sau: 3 và 5; -1 và -3; -5 và 2; 5 và -3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Nước đóng băng khi nhiệt độ C trở xuống. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao?

a) Ở nhiệt độ -3 C thì nước đóng băng.

b) Ở nhiệt độ 2 C thì nước đóng băng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 84 lượt xem