[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Hình Bình Hành trang 102 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

I. NHẬN BIẾT HÌNH BÌNH HÀNH

Hoạt động 1: Trang 102 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Giải:


Hoạt động 2: Trang 102 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Giải:

a) Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR song song với nhau

b) Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR bằng nhau

Góc PSR và PQR bằng nhau

II. VẼ HÌNH BÌNH HÀNH

Hoạt động 3: Trang 102 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Giải:

Bài 1: Trang 103 sgk cánh diều toán 6 tập 1


III. CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

Hoạt động 4: Trang 103 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1

Bài 2: Trang 104 sgk cánh diều toán 6 tập 1

Giải:

Độ dài viền khung ảnh bạn Hoa đã làm là:

( 13 + 18) x 2 = 62 cm

Đáp số: 62 cm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: ( trang 104 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Xem Hình 28 và cho biết hình nào trong số các hình đó là hình bình hành

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: (trang 104 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một mảnh đất có dạng hình bình hành ABCD với AB = 47 m. Người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành AEGD có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189 m2 và BE = 7m ( Hình 29). Tính diện tích mảnh đất ban đầu.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem