[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương V trang 110 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 5.17: Trang 110 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.18: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.19: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ mặt cười:

Vẽ các mặt cười sau vào vở và vẽ thêm họa tiết để được hình mặt cười nhận đường thẳng d cho trước là trục đối xứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.20: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ chiếc lá

Vẽ hình bên dưới vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm và trang trí để được hình chiếc lá nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem