Giải câu 5.16 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.16: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được một hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

Bài làm:

Ta có thể vẽ như sau:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021