Giải câu 5.10 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 5.10: Trang 106 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

An gấp những mảnh giấy kích thước 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang và chiều dọc rồi cắt như những hình sau. Theo em, khi mở những mảnh giấy này, An sẽ nhận được chữ gì?

Bài làm:

An sẽ nhận được chữ H và chữ O

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021