[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép trang 109 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Ôn tập biểu đồ cột

Hoạt động 1: Trang 110 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Không nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1.

* Bởi vì vẽ biểu đồ tranh sẽ tốn nhiều thời gian hơn, biểu đồ cột dễ thể hiện (có chiều rộng không đổi, chiều cao cách đều nhau đại diện cho các số liệu đã cho) và cũng dễ xem và nhận xét dữ liệu đã thống kê hơn.

2. Đọc biểu đồ cột

Hoạt động 2: Trang 111 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng học sinh lớp 6A chọn môn thể thao yêu thích (được thống kê theo từng môn thể thao).

Vận dụng 1: Trang 111 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại lực khá đông nhất. (140 học sinh)

b) Trường THCS Quang Trung có 178 học sinh khối 6 có xếp loại học lực trên trung bình.

Trong đó: Có 38 học sinh giỏi và 140 học sinh khá

3. Vẽ biểu đồ cột

Hoạt động 3: Trang 112 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại giỏi thì biểu đồ thay đổi thì: Trục dọc của cột học sinh giỏi tăng lên 12 đơn vị.

Thực hành 1: Trang 113 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Vận dụng 2: Trang 113 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Thống kê chiều cao của các bạn trong tổ 2.

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

4. Giới thiệu biểu đồ cột kép

Hoạt động 4: Trang 113 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Biểu đồ hình 6 được ghép bởi 2 biểu đồ:

- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1

- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2

* Lợi ích: để ta có thể so sánh số cây trồng được của 2 lớp 6A1 và 6A2 một cách trực quan và dễ dàng hơn.

5. Đọc biểu đồ cột kép

Hoạt động 5: Trang 114 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Số cá của tổ 3: 12 con

- Số cá của tổ 4: 15 con

Thực hành 2: Trang 114 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Biểu đồ kép trên cho ta biết:

- Sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của khối lớp 6 .

- Khối lớp gồm 4 lớp: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4.

- So sánh số học sinh đầu năm và cuối năm của các lớp thuộc khối lớp 6.

b) – Lớp 6A2 có sĩ số tăng

– Lớp 6A1 và lớp 6A3 có sĩ số lớp giảm

– Lớp 6A4 có sĩ số lớp không đổi

c) Lớp 6A1 có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất (giảm 5 học sinh).

6. Vẽ biểu đồ cột kép

Hoạt động 6: Trang 114 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Vận dụng 3: Trang 115 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Số lượng học sinh giỏi học kì 1 và học kì 2 của các tổ của lớp 6A1.

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Giải câu 1 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tiếp như sau:

Giải câu 2 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

a) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên.

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiều?

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Giải câu 3 trang 116 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của 4 lớp khối 6 được cho trong bảng sau.

Giải câu 4 trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Số lượng trường Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2015) được cho trên biểu đồ kép sau:

Giải câu 5 trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy kiểm tra xem các khẳng định dưới đây là đúng hay sai.

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có hơn 100 trường THCS.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị.

d) Số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 117 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy nêu một tinh huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hành vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 87 lượt xem