Giải câu 2 trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh nữ của các lớp khối 6 trường THCS Hoàng Việt.

Giải câu 2 trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát biểu đồ tranh ở trên và trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Lớp nào có ít học sinh nữ nhất?

b) Có phải lớp 6A4 có nhiều học sinh nữ hơn lớp 6A5 không?

c) Lớp 6A6 có bao nhiêu học sinh nữ?

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là bao nhiêu?

Bài làm:

a) Lớp 6A3 có ít học sinh nữ nhất (10 học sinh).

b) Không. Lớp 6A5 có 30 học sinh nữ, lớp 6A4 có 20 học sinh nữ => Lớp 6A4 có ít học sinh nữ hơn lớp 6A5.

c) Lớp 6A6 có 20 học sinh nữ.

d) Số học sinh nữ:

  • Lớp 6A1: 20 học sinh nữ
  • Lớp 6A2: 30 học sinh nữ
  • Lớp 6A3: 10 học sinh nữ
  • Lớp 6A4: 20 học sinh nữ
  • Lớp 6A5: 30 học sinh nữ
  • Lớp 6A6: 20 học sinh nữ

=> Tổng cộng: 130 học sinh nữ

* Vậy: Tổng số học sinh nữ của các lớp khối là 130 học sinh.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021