[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 9: Ước và bội

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 9: Ước và bội trang 28 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Ước và bội

Hoạt động 1: Trang 28 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a)

Cách xếp đội hìnhSố hàngSố học sinh trong một hàng
Thứ nhất136
Thứ hai218
Thứ ba312
Thứ tư49
Thứ năm66

b) 36 = 1 . 36

36 = 2 . 18

36 = 3 . 12

36 = 4 . 9

36 = 6 . 6

Thực hành 1: Trang 28 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

1) a) 48 là bội của 6

b) 12 là ước của 48

c) 48 là ước/bội của 48

d) 0 là bội của 48

2) Ư(6) = {1; 2; 3; 6}.

3) Ư(24) = {1;2;3;4;6;8;12;24}.

=> Số 24 là bội của 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

2. Cách tìm ước

Hoạt động 2: Trang 29 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Số 18 có thể chia hết cho các số 1, 2, 3, 6, 9, 18.

Thực hành 2: Trang 29 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Ư(17) = {1; 17}.

b) Ư(20) = { 1; 2; 4; 5; 10; 20}.

3. Cách tìm bội

Hoạt động 3: Trang 29 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) – Độ dài của miếng băng tiếp theo là: 3 . 5 = 15 (cm).

– Các số đo dài của các băng giấy là các bội của 3.

b) Muốn tìm bội của 3 một cách nhanh chóng, ta nhân 3 lần lượt với 0, 1, 2, 3,…

Thực hành 3: Trang 29 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) B(4) = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,…}.

b) B(7) = {0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77,…}.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 30 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Chọn kí hiệu hoặc $\notin $ thay cho “?” trong mỗi câu sau để được các kết luận đúng.

a) 6 ? Ư(48); b) 12 ? Ư(30); c) 7 ? Ư(42);

d) 18 ? B(4); e) 28 ? B(7); f) 36 ? B(12).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 30 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

a) Tìm tập hợp các ước của 30;

b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50;

c) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 30 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) A = {x Ư(40) | x > 6}; b) B = {x B(12) | 24 $\leq $ x $\leq $ 60}.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 30 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trò chơi “Đua viết số cuối cùng" Bình và Minh chơi trò chơi “đua viết số cuối cùng". Hai bạn thi viết các số theo luật như sau: Người chơi thứ nhất sẽ viết một số tự nhiên không lớn hơn 3. Sau đó đến lượt người thứ hai viết rồi quay lại người thứ nhất và cứ thế tiếp tục, ... sao cho kể từ sau số viết đầu tiên, mỗi bạn viết một số lớn hơn số bạn mình vừa viết nhưng không lớn hơn quá 3 đơn vị. Ai viết được số 20 trước thì người đó thắng. Sau một số lần chơi, Minh thấy Bình luôn thắng. Minh thắc mắc: “Sao lúc nào cậu cũng thắng tớ thế?". Bình cười: “Không phải lúc nào tớ cũng thắng được cậu đâu".

a) Bình đã chơi như thế nào để thắng được Minh? Minh có thể thắng được Bình khi nào?

b) Hãy chơi cùng bạn trò chơi trên. Em hãy đề xuất một luật chơi mới cho trò chơi trên rồi chơi cùng các bạn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem