[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm trang 21 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH TRONG THỰC TIỄN

Hoạt động 1: Trang 92 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Các em tiến hành đo các chỉ số chiều dài, chiều rộng, chiều cao, cạnh đáy,… của các vật dụng theo yêu cầu của giáo viên.

- Sau đó áp dụng các công thức tính chu vi và diện tích đã được học để tính toán.

- Nêu nhận xét.

* Ví dụ: Đo kích thước bìa sách có chiều dài 24 cm và chiều rộng 17 cm

Sbìa sách = 24 . 17 = 408 cm.

Pbìa sách = (24 + 17) . 2 = 82 cm.

Hoạt động 2: Trang 92 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Các em tiến hành đo các chỉ số chiều dài, chiều rộng, chiều cao, cạnh đáy,… của các vật dụng theo yêu cầu của giáo viên.

- Sau đó áp dụng các công thức tính chu vi và diện tích đã được học để tính toán.

- Nêu nhận xét.

* Ví dụ: Đo kích thước bàn giáo viên có chiều dài 2,5 m và chiều rộng 1,5 m

Sbàn= 2,5 . 1,5 = 3,75 m.

Pbàn = (2,5 + 1,5) . 2 = 8 m.

Hoạt động 3: Trang 92 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Các em tiến hành đo các chỉ số chiều dài, chiều rộng, chiều cao, cạnh đáy,… của các vật dụng theo yêu cầu của giáo viên.

- Sau đó áp dụng các công thức chu vi và diện tích đã được học để tính toán.

- Nêu nhận xét.

* Ví dụ: Đo kích thước của sân bóng mini sau trường có chiều dài 25 m và chiều rộng 15 m

Ssân= 25 . 15 = 375 m.

Psân = (25 + 15) . 2 = 80 m.

Hoạt động 4: Trang 92 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Tiến hành ghi kết quả và treo phiếu học tập.


  • 7 lượt xem