[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên trang 13 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Phép cộng và phép nhân

Thực hành 1: Trang 13 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Số tiền An đã mua là:

5 6000 + 6 5000 + 2 5000 = 70 000 (đồng).

Số tiền còn lại là: 100 000 – 70 000 = 30 000 đồng.

* Đáp án: An còn lại 30 000 đồng.

Hoạt động 1: Trang 13 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

1 890 + 72 645 = 74 535 => Đúng.

Trong đó: 1 890 và 72 645 là số hạng, 74 535 là tổng.

363 2 018 = 732 534 => Đúng

Trong đó: 363 và 2 018 là thừa số, 732 534 là tích.

2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Hoạt động 2: Trang 14 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) 17 + 23 = 23 + 17

b) (12 + 28) + 10 = 12 + (28 +10)

c) 17. 23 = 23 . 17

d) (5 . 6) . 3 = 5 . (6 . 3)

e) 23 . (43 + 17) = 23 . 43 + 23 . 17

Thực hành 2: Trang 14 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

T = 11 . (1 + 3 + 7 + 9) + 89 . (1 + 3 + 7 + 9)

T = (11 + 89) . [(1 + 3 + 7 + 9)]

T = `100 . 20

T = 2000

Thực hành 3: Trang 14 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) 1 234 . 9 = 1 234 . (10 – 1) = 12 340 – 1 234 = 11 106

b) 1 234 . 99 = 1 234 . (100 – 1) = 123 400 – 1 234 = 122 166

3. Phép trừ và phép chia hết

Hoạt động 3: Trang 14 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Số tiền các bạn còn lại là: 200 000 – 80 000 = 120 000 đồng

b) Cần phải thực hiện gây quỹ trong: 120 000 : 20 000 = 6 tháng

Vận dung: Trang 15 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Ta có: 36 – 12 = 24

Vậy 24 năm nữa thì số tuổi An bằng tuổi mẹ An năm nay.

b) Ta có: 36 : 12 = 3

Vậy năm nay số tuổi của mẹ An bằng 3 lần số tuổi của An.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 15 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính một cách hợp lí:

a) 2 021 + 2 022+ 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029;

b) 30 . 40 . 50 . 60.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 15 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 6500 đồng; giá mỗi cái bút bi là 4500 đồng; giá mỗi cục tẩy là 5000 đồng. Mẹ Bình đã mua hết bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 15 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo giờ. Đúng 8 giờ, nó đánh 8 tiếng “boong"; đúng 9 giờ, nó đánh 9 tiếng “boong", ... Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh bao nhiều tiếng “boong"?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 15 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Biết rằng độ dài đường xích đạo khoảng 40000 km. Khoảng cách giữa thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2000 km. Độ dài đường xích đạo dài gấp mấy lần khoảng cách giữa hai thành phố trên?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 59 lượt xem