Giải câu 2 trang 103 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 103 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Bài làm:

Các em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ:

Bảng thống kê số thành viên trong gia đình

Số thành viên2345
Số bạn1753
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021