Giải câu 4 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

Bài làm:

Giải câu 4 trang 79 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021