[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên trang 49 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Làm quen với số nguyên âm

Hoạt động 1: Trang 49 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) – Các chỉ số nhiệt độ ở trên mực 0: 10 độ C, 20 độ C, 30 độ C, 40 độ C, 50 độ C

– Các chữ số nhiệt độ ở dưới mực 0 có mang dấu âm ( - ).

b) Các bậc thang có mang dấu trừ nằm ở dưới mực nước biển.

c) Những phép tính thực hiện được trên tập hợp số tự nhiên là 4 + 3; 2 + 5.

Thực hành 1: Trang 50 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Đọc như sau: âm bốn, âm mười, âm hai mươi ba.

2. Tập hợp số nguyên

Thực hành 2: Trang 50 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai. – 8 $\mathbb{Z}$

e) Đúng

g) Đúng

Thực hành 3: Trang 51 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Độ cao của đỉnh Phan – xi – băng là 3 143 m.

- Độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là - 32 m.

- Độ cao của đỉnh Everest là 8 848 m.

- Độ sâu của đáy khe Mariana là – 10 994 m.

- Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là – 20 m.

Vận dụng: Trang 51 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Các số nguyên chỉ số tiền lãi là: 200 (nghìn đồng); 180 (nghìn đồng); 140 (nghìn đồng).

Các số nguyên chỉ số tiền lỗ là: - 50 (nghìn đồng); - 80 (nghìn đồng).

Số nguyên chỉ số tiền hòa vồn là: 0 (nghìn đồng).

b) Các số nguyên chỉ độ cao của hệ thống nhà giàn là: - 15 (m); - 9 (m); - 4 (m); 8 (m); 18 (m); 25 (m).

3. Biểu diễn số nguyên trên trục số

Hoạt động 3: Trang 52 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

4. Số đối của một số nguyên

Thực hành 4: Trang 52 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Trên trục số, mỗi điểm -6; 6 cách điểm 0: sáu đơn vị.

Thực hành 5: Trang 52 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

  • Số đối của 5– 5.
  • Số đối của - 44.
  • Số đối của - 1010.
  • Số đối của 2 020– 2 020.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu;

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật;

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) 9 $\mathbb{N}$; b) -6 $\mathbb{N}$; c) - 3 $\mathbb{Z}$;

d) 0 $\mathbb{Z}$; e) 5 $\mathbb{Z}$; g) 20 $\mathbb{N}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau:

Giải câu 3 trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Vẽ một đoạn trục số từ - 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:

+ 5; -4; 0; - 7; - 8; 2; 3; 9; - 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 54 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 54 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm số đối của các số nguyên sau: - 5; - 10; 4; - 4; 0; - 100; 2 021.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 120 lượt xem