[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều trang 93 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

I. TAM GIÁC ĐỀU

1. Nhận biết tam giác đều

Bài 1: (Trang 93 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy xếp ba chiếc que có độ dài bằng nhau để tạo thành Hình 1. Tam giác đó gọi là tam giác đều

Bài 2: (Trang 93 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Với tam giác đều ABC như ở Hình 2, thực hiện hoạt động sau:

a) Gấp tam giác ABC sao cho cạnh AB trùng với cạnh AC, đỉnh B trùng với đỉnh C ( Hình 3a). So sánh cạnh AB và cạnh AC, góc ABC và góc ACB

Trả lời:

Cạnh AB bằng cạnh AC

Góc ABC bằng góc ACB

b) Gấp tam giác ABC sao cho cạnh BC trùng với cạnh BA, đỉnh C trùng với đỉnh A ( Hình 3b). So sánh cạnh BC và cạnh BA; góc BCA và góc BAC

Trả lời:

Cạnh BC bằng cạnh BA

Góc BCA bằng góc BAC

2. Vẽ tam giác đều

Bài 3: (Trang 94 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Vẽ tam giác đều bằng thước và compa khi biết độ dài các cạnh

Ví dụ: Dùng thước và compa vẽ tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 3cm

II. HÌNH VUÔNG

1. Nhận biết hình vuông

Bài 4: (Trang 94 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Với hình vuông HKLM ở hình 5, thực hiện hoạt động sau:

a) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài các cạnh HK, KL, LM, MH

b) Quan sát xem các cạnh đối HK và Ml, HM và KL của hình vuông HKLM có song song với nhau không

c) Đếm số ô vuông để so sánh độ dài hai đường chéo KM và HL

d) Nêu đặc điểm bốn góc ở các đỉnh H, K, L, M

Trả lời:

a) Độ dài các cạnh HK, KL, LM, MH bằng nhau và đều bằng 4 ô vuông

b) Các cạnh đối HK và Ml, HM và KL của hình vuông HKLM song song với nhau

c) Độ dài đường chéo KM và HL bằng nhau và đều bằng 4 ô vuông

d) Bốn góc ở các đỉnh H, K, L, M là các góc vuông

2. Vẽ hình vuông

Bài 5: (Trang 95 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Vẽ bằng ê ke hình vuông ABCD, biết độ dài cạnh

Ví dụ 2: Vẽ bằng ê ke hình vuông ABCD, biết độ dài cạnh băng 7cm

3. Chu vi và diện tích của hình vuông

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: (Trang 96 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cho lục giác đều ABCDEG. Các đường chéo chính AD, BE, CG cắt nhau tại O ( Hình 9).

Vì sao OA = OB = OC OD = OE = OG?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 97 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 25m. Người ta để một phần của mảnh vườn làm lối đi rộng 2m như Hình 10, phần còn lại để trồng rau.

a) Tính diện tích phần trồng rau

b) Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn trồng rau và ở một góc vườn rau có để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ dài của hàng rào đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem