Giải câu 1 trang 112 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 1 ( trang 112 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Bài làm:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021