Giải bài 3 trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài 3 (Trang 34 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < x < 40

Bài làm:

Các bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; ....

Vậy số tự nhiên x là 27 hoặc 36

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021