[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính trang 26 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc

Câu 1 (Trang 26 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 507 - 159 - 59;

b) 180 : 6 : 3

Câu 2 (Trang 27 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

18 - 4 . 3 : 6 + 12

Câu 3 (Trang 27 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

: 8 . $3^{2}$ - $5^{2}$ + 9

=> Xem hướng dẫn giải

II. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc

Câu 4 (Trang 28 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

15 + (39 : 3 - 8) . 4

Câu 5 (Trang 29 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

35 - {5 .[(16 + 12) : 4 + 3] - 2 . 10}

=> Xem hướng dẫn giải

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Tính giá trị của biểu thức (từ bài tập 1 đến bài tập 5): (Trang 29 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Bài 1: a) 2 370 - 179 + 21 b) 100 : 5 . 4

c) 396 : 18 : 2

Bài 2: a) 143 - 12 . 5 b) 27 . 8 - 6 : 3

c) 36 - 12 : 4 . 3 + 17

Bài 3: a) . $5^{3}$ + $9^{2}$

b) : $4^{2}$ - $5^{2}$

c) . $9^{2}$ + $5^{2}.9$ + 18 : 6

Bài 4: a) 32 - 6 . (8 - ) + 18;

b) (3 - 5 - 9) . (1 + 2 . 3)$^{2}$ + $4^{2}$

Bài 5: a) 9 234 : [3 . 3. (1 + )];

b) 76 - {2 . [2 . - (31 - 2 . 3)]} + 3 . 25

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6 (Trang 29 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Trên 1 cm mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí. (Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)

Tính tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt 7 cm và 15 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 7 (Trang 29 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Anh Sơn vào siêu thị mua 2 chiếc áo phông giá 125 000 đồng/chiếc; 3 chiếc quần soóc giá 95 000 đồng/chiếc; 5 chiếc khăn mặt giá 17 000 đồng/chiếc. Anh đã trả bằng hai phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100 000 đồng. Anh Sơn còn phải trả thêm bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 8 (Trang 29 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cô Hồng mua 30 quyển vở, 30 chiếc bút bi, hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc. Tổng số tiền cô phải thanh toán là 396 000 đồng. Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7 500 đồng, giá của một chiếc bút bi là 2 500 đồng. Hãy tính giúp cô Hồng xem một chiếc bút chì có giá bao nhiêu tiền.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 9 (Trang 29 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một trường trung học cơ sở tổ chức cho lớp 6D gồm 40 học sinh đi tham quan học tập ngoại khóa. Toàn bộ chi phí chuyến đi sẽ chia đều cho mỗi học sinh. Đến ngày đi, 4 học sinh của lớp 6D không tham gia được. Vì vậy mỗi bạn phải trả thêm 25 000 đồng so với dự kiến chi phí ban đầu. Tổng chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 66 lượt xem