[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản trang 17 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM TRONG TRÒ CHƠI TUNG ĐỒNG XU

Hoạt động 1 (Trang 17 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) Sau 8 lần tung đồng xu có 5 lần xuất hiện mặt N, 3 lần xuất hiện mặt S

b) Tỉ số xuất hiện mặt N và tổng số lần tung đồng xu:

c) Tỉ số xuất hiện mặt S và tổng số lần tung đồng xu:

Câu 1 (Trang 17 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Xác xuất thực nghiệm số lần xuất hiện mặt S là: = $\frac{2}{5}$

Hoạt động 2 (Trang 18 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) Số lần xuất hiện 3 màu trong 10 lần lấy bóng là:

  • Số lần xuất hiện màu xanh: 3 lần
  • Số lần xuất hiện màu đỏ: 4 lần
  • Số lần xuất hiện màu vàng: 3 lần

b) Tỉ số của số lần xuất hiện quả bóng màu xanh:

c) Tỉ số của số lần xuất hiện quả bóng màu đỏ: = $\frac{2}{5}$

d) Tỉ số của số lần xuất hiện quả bóng màu vàng:

Câu 2 (Trang 19 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Xác xuất thực nghiệm số lần xuất hiện quả bóng màu vàng là: = $\frac{1}{4}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 19 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần tungKết quả tungSố lần xuất hiện mặt NSố lần xuất hiện mặt S
1???
...?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt N; b) Xuất hiện mặt S;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 19 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp; có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?

b) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp; có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

c) Nếu tung một đồng xu 30 lần liên tiếp; có 14 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 20 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,..., 10; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.

Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ rút được và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần rútKết quả rútTổng số lần xuất hiện
Số 1Số 2Số 3Số 4Số 5Số 6Số 7Số 8Số 9Số 10
1???????????
...?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện số 1; b) Xuất hiện số 5; c) Xuất hiện số 10.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 20 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp, bạn Cường có kết quả như sau:

Lần gieoKết quả gieo
1Xuất hiện mặt 2 chấm
2Xuất hiện mặt 1 chấm
3Xuất hiện mặt 6 chấm
4Xuất hiện mặt 4 chấm
5Xuất hiện mặt 4 chấm
6Xuất hiện mặt 5 chấm
7Xuất hiện mặt 3 chấm
8Xuất hiện mặt 5 chấm
9Xuất hiện mặt 1 chấm
10Xuất hiện mặt 1 chấm

a) Hãy kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo. Xác suất thực nghiệm xuất hiện

b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm.

c) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 20 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu?

b) Nếu gieo một xúc xắc 14 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt 6 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm bằng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 113 lượt xem