[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột kép

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 41 : Biểu đồ cột kép trang 89 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Vẽ biểu đồ cột kép

Luyện tập 1: Trang 90 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ kép

2. Phân tích số liệu với biểu đồ cột kép

Luyện tập 2: Trang 92 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

1.

a. Cột màu xanh và màu hồng biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b.Ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là : tháng 7 , tháng 8 , tháng 5 .

Thời gian mùa mưa ở Tuyên quang vào mùa các tháng 7, 8 , 5.

Ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha Trang là : tháng 10 , tháng 11 , tháng 12.

Thời giam mùa mưa của Nha Trang là 10 , 11 , 12.

2.

a.Nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là : Nhật Bản

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là : Việt Nam

b.Nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là : Singapore

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là : Việt Nam

c.Nước có sự chênh lệch chiều cao của nam và nữ lớn nhất là : Hàn Quốc.

Tranh luận : Trang 92 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Cách vẽ giúp việc so sánh số liệu trông hai năm tại mỗi trạm thuận lợi , dễ dàng hơn là : Hình 9.22a

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 9.18 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.19 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Liệt kê ba tháng của hàng bán được nhiều quạt cây nhất ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.20 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.21 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.22 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Từ biểu đồ , không thực hiện tính toán , hãy cho biết loại quạt náo bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.23 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.24 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam , nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Từ bảng trên , em hãy thay dấu "?" bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở hình 9.24.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

=> Xem hướng dẫn giải


  • 51 lượt xem