[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng sgk trang 55 toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Đoạn thẳng

Hoạt động 1: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Quãng đường người đi xe đạp đi qua trong hình 8.23 ,vạch thẳng nối từ điểm A đến điểm B.

Hoạt động 2: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Điểm C nằm trên vạch thẳng màu đen.Điểm D nằm ngoài vạch thẳng màu đen.

Câu hỏi 1: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Các đoạn thẳng là : AB,BC,AC.

Luyện tập 1: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Các đoạn thẳng là : AB,AC,BC.

b.Các đọa thẳng là: AB,AC,AD,BC,BD,CD.

Vận dụng 1: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Cần phải xây thêm ít nhất 10 cây cầu nối hai hòn đảo.

2. Độ dài đoạn thẳng

Hoạt động 3: Trang 56 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Mặt bàn học của em dài khoảng 7 gang tay.

Hoạt động 4: Trang 56 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Chiều rộng,chiều dài của cuốn sách lần lượt là : 19 cm; 26,5 cm.

Câu hỏi 2: Trang 56 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Những đơn vị độ dài khác là : km;m;dm;hm;dam;inch....

Hoạt động 5: Trang 57 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Đoạn thẳng AB có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng EG.

b.Đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD.

c..Đoạn thẳng CD có độ dài lớn hơn độ dài đoạn thẳng EG.

Luyện tập 2: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng .Độ dài đoạn thẳng.

QM=PN

QN=PM

Vận dụng 2: Trang 55 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Chiều dài cây bút nhỏ hơn chiều dài thước thẳng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.10 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc

Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm.Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó.Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.11 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Việt dung thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm.Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm .Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.12 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp .Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.13 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy đo độ dài ( đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng .Độ dài đoạn thẳng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.14 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m .Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem