Giải câu 8.11 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.11 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Việt dung thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm.Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm .Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài làm:

Độ dài đoạn thẳng AB là : 12-3=9 (cm).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021