Giải câu 9.24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.24 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam , nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Từ bảng trên , em hãy thay dấu "?" bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở hình 9.24.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021