Giải câu 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 117 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm x,biết:

a.x:=-3,5;

b.0,4.x-.x=$\frac{3}{4}$.

Bài làm:

a.x:=-3,5

x=-3,5.=$\frac{-9}{2}$

b.0,4.x-.x=$\frac{3}{4}$

(0,4-0,2).x=0,75

x=0,75:0,2=3,75.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021