Giải câu 8.16 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.16 : Trang 61 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính độ dài của đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của nó nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm.

Bài làm:

Vì trung điểm I của AB nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm nên ta có :

AB = 4,5.2=9(cm).

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021