Giải câu 8.5 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.5 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đường thẳng.

Bài làm:

Những cặp đường thẳng song song trong hình là :

EF// BD ,EF//DC,EF//BC,

DE//AF,DE//BF,DE//BA,

DF//AE,DF//CE,DF//AC.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021