Giải câu 8.9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.9 : Trang 54 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng .

a.Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b.Trong các tia đó ,tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung.

Bài làm:

a.Các tia đó là : AB,AC,BA,BC,CA,CB

b.Hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là : AB và CB ; BA và CA; AC và BC..

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021