Giải câu 7.10 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.10 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một khối nước đá có nhiệt độ -4,5 độ C .Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng ?( biết điểm nóng chảy của nước là 0 độ C).

Bài làm:

Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm số độ để chuyển thành thể lỏng là:

0-(-4,5)=4,5( độ C).

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021