Giải câu 6.6 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.6: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể .Hỏi sau 10 phút , lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể ?

Bài làm:

Sau 10 phút lượng nước trong bể chiếm số phần là :

=$\frac{1}{4}$ (bể)

Đáp số : bể.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021