[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 29 : Tính toán với số thập phân.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 29 : Tính toán với số thập phân trang 32 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1.Phép cộng ,trừ số thập phân

Hoạt động 1: Trang 32 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. 2,259+0,31 =2,569 ; b. 11,325-0,15=11,175.

Hoạt động 2: Trang 32 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.(-2,5)+(-0,25)=-(2,5+0,25)=-2,75; b.(-1,4)+2,1=0.7.

Luyện tập 1: Trang 32 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.(-2,259)+(-31,3)=-(2,259+31,3)=-33,559.

b.11,5+(-0,325)=11,5-0,325=11,175.

Vận dụng 1: Trang 32 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Độ cao mới của tàu sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km là : -0,32+0,11=-0,21 (km)

Luyện tập 2 : Trang 33 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.32,1-(-29,325)=32,1+29,325=61,425

b.7,289-16,075=-8,786.

Vận dụng 2: Trang 32 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực cao hơn và cao hơn : -3,4-(-49,3)=45,9 độ C

2.Phép nhân số thập phân

Hoạt động 3 : Trang 33 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

12,5.1,2=15

Hoạt động 4 : Trang 33 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.(-12,5).1,2=-15

b.(-12,5).(-1,2)=15

Luyện tập 3 : Trang 33 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.2,72.(-3,25)=-8,84

b.(-0,827).(-1,1)=0,9097.

Vận dụng 3 : Trang 34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Số tiền xăng là: 14 260 . 1,6=22 816 (đồng)

3.Phép chia số thập phân

Hoạt động 5 : Trang 34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

31,5: 1,5=21

Hoạt động 6 : Trang 34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.(-31,5) : 1,5=-21 b. (-31,5) : (-1,5)=21

Câu hỏi 1: Trang 34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Thương của hai số là số dương khi hai số đó có cùng dấu .

Thương của hai số là số âm khi hai số đó khác dấu .

Luyện tập 4 : Trang 34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.(-5,24) : 1,31=-4

b.(-4,625) : (-1,25)=3,7

Vận dụng 4 : Trang 34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Sau khi chủ xưởng nợ trả được một nửa khoản nợ thì số dư tài khoản là :

-1,25:2=-0,625 (tỉ đồng)

4.Tính giá trị biểu thức với số thập phân

Luyện tập 5 : Trang 35 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

21.0,1- [4-(-3,2-4,8)]:0,1= 2,1-12:0,1=2,1-120=-117,9.

Vận dụng 5 : Trang 35 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Sau 10 phút tàu lặn sâu được : 10.-0,021=-0,21(km)

Biểu thức tính độ cao xác định vị trí tàu sau 10 phút kể từ khi tàu bắt đầu lặn là : -0,21+-0,21=-0,42 km ( so với mực nước biển )

Thử thách nhỏ: Trang 35 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. Mai đã thực hiện phép trừ với 2 số sau : 120; -0,75

b.Hà đã chọn 2 số sau : -3,2 ; -0,1.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 7.5 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a.(-12,245)+(-8,235) b.(-8,451)+ 9,79

c.(-11,254)-(-7,35).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.6 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a. 8,625 .(-9); b. (-0,325).(-2,35)

c.(-9,5875):2,95.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.7 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Để nhân ( chia ) một số thập phân với 0,1; 0,01;0,001;.... ta chỉ cần dịch dấu phẩy số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,.... hàng, chẳng hạn :

2,057.0,1=0,2057;

-31,025:0,01=-3 102,5

Tính nhẩm:

a.(-4,125).0,01;

b.(-28,45): (-0,01).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.8 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a.2,5.(4,1-3-2,5+2.7,2)+4,2:2;

b.2,86.4+3,14.4-6,01.5+3^{2}.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.9 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Điểm đông đặc và điểm sôi của thủy ngân lần lượt là -38,83 độ C và 356,73 độ C. Một lượng thủy ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ -51,2 độ C.

a.Ở nhiệt độ đó , thủy ngân ở thể rắn ,thể lỏng hay thể khí ?

b.Nhiệt độ của tủ phải tăng thêm bao nhiêu độ để lượng thủy ngân đó bắt đầu bay hơi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.10 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một khối nước đá có nhiệt độ -4,5 độ C .Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng ?( biết điểm nóng chảy của nước là 0 độ C).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.11 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Năm 2018 , ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn .Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ .Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 165 lượt xem