[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 43 : Xác suất thực nghiệm trang 101 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Luyện tập 1: Trang 102 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Số lần gieo con xúc xắc là : n=80

Số lần gieo con xúc xắc để An thắng là : k=48

Xác suất thưc nghiệm của sự kiện An thắng là : =$\frac{48}{80}$=60%

Tranh luận : Trang 102 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Cả hai bạn nói đều đúng .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 9.29 : Trang 103 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau :

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

a. Số chấm xuất hiện là số chẵn ;

b. Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.30 : Trang 103 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau (Mỗi gạch tương ứng 1 lần ):

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

a.An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần ?

b.Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh , bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng ?

c.Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.31 : Trang 103 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ . Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi , xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi .Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần . Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.32 : Trang 103 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh , đỏ , tím , vàng. Trong một trò chơi , người chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a.Bính lấy được quả bóng màu xanh

b.Qủa bóng được lấy ra không là màu đỏ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 56 lượt xem