Giải câu 13 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 13 : Trang 118 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a.Em hãy vẽ một tam giác tùy ý rồi dùng thước đo góc để đo các góc của tam giác đó.

b. Tính tổng các số đo của ba góc và so sánh với kết quả của bạn khác.

Chú ý : Nếu vẽ tam giác quá nhỏ thì sẽ khó đo góc .

Bài làm:

a.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

Góc CAB có số đo là 40 độ

Góc ABC có số đo là 50 độ

Góc ACB có số đo là 90 độ

b.Tổng ba góc trong tam giác là : 180 độ bằng với kết quả của các bạn khác.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021