[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài : Luyện tập trung trang 70 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.35 : Trang 71 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn , góc vuông , góc từ , góc bẹt có trong hình sau.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.36 : Trang 71 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong hình vẽ sau , cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 20 độ.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

a. Kể tên các góc trong hình vẽ trên . Những góc nào có số đo bằng 60 độ ?

b.Điểm D có nằm trong góc ABC không ? Điểm C có nằm trong góc ADB không ?

c. Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.37 : Trang 71 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau .

a. Kể tên số đo góc AMC bằng cách đo ;

b.Sắp xếp các góc NMA ,AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.38 : Trang 71 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Góc nghiêng khi đặt thang là góc tạo bởi cạnh thang và mặt đất. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thang , người ta thấy rằng góc nghiêng an toàn khi đặt thang là 75 độ . Em hãy kiểm tra xem chiếc thang trong hình sau đã đảm bảo an toàn hay chưa .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021