Giải câu 8.34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.34 : Trang 69 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Đo các góc trong tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo các góc đó.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Số đo góc ABC là: 150 độ

Số đo góc BCD là: 100 độ

Số đo góc CDA là: 50 độ

Số đo góc DAB là: 60 độ .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021