Giải câu 8.31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.31 : Trang 69 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho các góc với số đo như dưới đây .

A = 63 độ ; M = 135 độ ; B=91 độ ; T=179 độ.

Trong các góc đó , kể tên các góc nhọn , góc tù.

Bài làm:

Các góc nhọn là : A = 63 độ ;

Các góc tù là : M = 135 độ ; B=91 độ ; T=179 độ .

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021