Giải câu 8.38 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.38 : Trang 71 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Góc nghiêng khi đặt thang là góc tạo bởi cạnh thang và mặt đất. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thang , người ta thấy rằng góc nghiêng an toàn khi đặt thang là 75 độ . Em hãy kiểm tra xem chiếc thang trong hình sau đã đảm bảo an toàn hay chưa .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

Bài làm:

Chiếc thang trong hình đã đảm bảo an toàn .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021