Giải câu 7.2 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.2 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm số đối của các số thập phân sau :

-1,2 ; 4,15 ; 19,2.

Bài làm:

Số đổi của -1,2 là 1,2 ;

Số đổi của -4,15 là -4,15 ;

Số đối của 19,2 là -19,2.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021