Giải câu 6.33 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.33 :Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống.

Tính:

a. của 100 b.$\frac{1}{4}$ của -8

Bài làm:

a. .100=80

b..(-8)=-2

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021