Giải câu 8.37 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.37 : Trang 71 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau .

a. Kể tên số đo góc AMC bằng cách đo ;

b.Sắp xếp các góc NMA ,AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Bài làm:

a.Các điểm nằm trong góc AMC là : P

b. NMA ; CMQ ; AMC.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021