[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 27 : Hai bài toán về phân số trang 22 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1.Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Luyện tập 1: Trang 22 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a..200=6

b..60 phút =45 phút

2.Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Luyện tập 2: Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Số đó là : -115:=-460

Vận dụng : Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Siêu thị có số mặt hàng là : 6 000:=8000(mặt hàng).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 6.33 :Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống.

Tính:

a. của 100 b.$\frac{1}{4}$ của -8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.34: Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. của 30 m là bao nhiêu mét?

b. ha là bao nhiêu mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.35: Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. của số đó là 145;

b.-36 là của số đó .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.36 : Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải Quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m.Sau 15 phút ,tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng độ sâu tối đa.Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 83 lượt xem