[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Bài tập cuối chương VI trang 102 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Đọc tên điểrm, đường thẳng, đoạn thẳng trong hình 89

b) Vẽ hai điểm M, N và đường thẳng đi qua hai điểm đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Đọc tên 3 điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94

b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong hình 94

c) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

a) Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 95

a) Đọc tên các tia có trong hình

b) Đọc tên các góc có trong hình

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 96

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Trong hình 97 đọc tên các điểm:

a) Nằm trong góc xOy

b) Nằm ngoài góc xOy

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Chọn từ "nhọn" "vuông" "tù" "bẹt" thích hợp cho [?]

a) Nếu = 90 độ thì góc xOy là góc [?]

b) Nếu = 75 độ thì góc mIn là góc [?]

c) Nếu = 136 độ thì góc uHv là góc [?]

d) Nếu = 180 độ thì góc zKt là góc [?]

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho = và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Dùng thước đo góc để đo các các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 470 lượt xem