Giải câu 10 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 10 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho = và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

Bài làm:

Góc xOM là góc nhọn

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021