Giải câu 2 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu sai?

a) Điểm A thuộc tia BC

b) Điểm D thuộc tia BC

Bài làm:

a) Điểm A thuộc tia BC: SAI

b) Điểm D thuộc tia BC: ĐÚNG

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021