Giải câu 3 trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 2 Đánh giá

Câu 3 (Trang 33 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên.

a) Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất? Ít nhất?

b) Hãy sắp xếp các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần.

Bài làm:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021