Giải câu 4 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22)

a) Chỉ ra một điểm D nằm trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D

Bài làm:

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021