Giải câu 1 trang 87 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 87 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 49 và cho biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN

Bài làm:

P MN

Q MN

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021