Giải câu 2 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

  • 5 Đánh giá

Câu 2 trang 30 Cánh Diều Toán 6 tập 2

a) và $\frac{6}{-27}$;

b) và $\frac{4}{25}$

Bài làm:

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021