Giải câu 4 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Gấu túi là một loài thú có túi, ăn thực vật, sống ở một số bang của Ô-xtrây-li-a. Nó có chiều dài cơ thể từ 60 cm đến 85 cm và khối lượng từ 4 kg đến 15 kg. Màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Gấu túi hoạt động vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là một vài loại lá cây bạch đàn, khuynh diệp. Gấu túi dành thời gian trong ngày để ngủ. Con người dùng 3 thời gian trong ngày để ngủ. Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người là bao nhiêu giờ?

Bài làm:

Số giờ gấu túi ngủ là: 24 . = 18 (giờ)

Số giờ con người ngủ là: 24 . = 8 (giờ)

Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người số giờ là: 18 - 8 = 10 (giờ)

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021